นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขล่าสุด 07 พฤษภาคม 2019 
ขอบพระคุณที่เลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน Jubilee Ace(“บริษัทฯ”, “เรา ”, หรือ“ของเรา”)บริษัทฯ ตั้งปณิธานที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในความส่วนตัวของท่าน หากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราผ่านทาง[email protected].


การเข้าชมเว็บไซต์ https://jubileeace.com/ และใช้บริการต่างๆ ของเรา เป็นการแสดงว่าท่านไว้ใจให้เราดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างมาก และได้ชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไว้ในประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เรามีความตั้งใจที่จะชี้แจงให้ท่านเข้าใจได้ชัดเจนที่สุดว่าเรามีการเก็บข้อมูลใดบ้าง และจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อย่างไร ตลอดจนสิทธิต่างๆ ที่ท่านมีในข้อมูลเหล่านี้ ขอให้ท่านสละเวลาอ่านนโยบายนี้โดยละเอียด เนื่องจากนโยบายนี้มีความสำคัญ หากไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณายุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของเราโดยทันที


นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับกับข้อมูลทั้งหมดที่เก็บผ่านเว็บไซต์ของเรา (เช่น https://jubileeace.com/) และ/หรือบริการ งานขาย การตลาด หรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์").


เนื่องจากกฎหมายภาษีและการควบคุมการจัดส่ง พวกเราไม่สามารถยอมรับการลงทะเบียนจากประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไนและอิสราเอลได้


พวกเราไม่สามารถยอมรับการลงทะเบียนเนื่องจากว่าประเทศเหล่านี้กำลังใช้มาตรการคว่ำบาตรกับประเทศเกาหลีเหนือ อิหร่าน อัฟกานิสถาน ซีเรีย ลิเบีย ซูดาน คิวบา สาธารณรัฐไครเมียและเซวัสโตปอล


กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้ท่านตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วนเมื่อจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา  
1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมีอะไรบ้าง      

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเปิดเผยต่อเรา

In สรุปย่อ: เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ รหัสผ่านและข้อมูลการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการเข้าสู่ระบบโซเชียลมีเดีย    .  

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ รหัสผ่านและข้อมูลการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการเข้าสู่ระบบโซเชียลมีเดีย   โดยเป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยสมัครใจในขั้นตอนการลงทะเบียนในเว็บไซต์ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจในการรับข้อมูลเกี่ยวกับเราหรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์ หรือเมื่อท่านติดต่อเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับบริบทของการสื่อสารระหว่างท่านกับเว็บไซต์ ตัวเลือกที่ท่านเลือก รวมทั้งผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ที่ท่านใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจมีดังนี้

ชื่อและข้อมูลการติดต่อ.เก็บรวบรวมชื่อและนามสกุล อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ ในลักษณะนี้

ข้อมูลประจำตัว. เก็บรวบรวมรหัสผ่าน คำใบ้รหัสผ่าน และข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในลักษณะนี้ซึ่งใช้เพื่อการยืนยันและเข้าใช้บัญชี

ข้อมูลการชำระเงิน.เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินการชำระเงินเมื่อท่านทำการซื้อ เช่น หมายเลขของเครื่องมือการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) และรหัสรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือการชำระเงิน บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินทั้งหมด กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและติดต่อไปยังบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินโดยตรงหากมีข้อสงสัยใดๆ  

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบโซเชียลมีเดีย. เรามีตัวเลือกให้ลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter หรือบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นๆ หากเลือกลงทะเบียนด้วยวิธีการนี้ จะมีการเก็บข้อมูลดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “เราจัดการกับข้อมูลการเข้าสู่ระบบโซเชียลอย่างไรบ้าง” ที่ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ต้องเป็นความจริง ครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้อง และต้องแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง      


ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

สรุปย่อ: ระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เช่น ที่อยู่ไอพีและ/หรือเบราว์เซอร์และลักษณะของอุปกรณ์

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าชม ใช้งาน หรือเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ ข้อมูลที่ได้มิได้เปิดเผยอัตลักษณ์เฉพาะของท่านแต่อย่างใด (เช่น ชื่อหรือข้อมูลติดต่อ) แต่อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือการใช้งาน เช่น ที่อยู่ไอพี เบราว์เซอร์ และลักษณะของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ภาษาที่เลือกใช้ การอ้างอิง URL รวมถึงชื่ออุปกรณ์ ประเทศ สถานที่ตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและเวลาที่ใช้งานเว็บไซต์ และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการรักษาความปลอดภัยและให้บริการเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อการวิเคราะห์และจัดทำรายงานเป็นการภายในบริษัทฯ

และเรายังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะนี้เหมือนดังธุรกิจต่างๆ    


ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น

สรุปย่อ: เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากฐานข้อมูลสาธารณะ คู่ค้าทางการตลาด แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ   

เราอาจดึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ คู่ค้าร่วมทางการตลาด แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook) รวมถึงจากบุคคลภายนอกอื่นๆ ตัวอย่างของข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอกประกอบด้วยข้อมูลโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย (ชื่อ เพศ วันเกิด อีเมล เมือง รัฐ และประเทศที่อยู่ปัจจุบัน หมายประจำตัวผู้ใช้ของรายชื่อผู้ติดต่อของท่าน รวมถึง URL รูปโปรไฟล์ และข้อมูลอื่นใดที่ท่านเปิดเป็นสาธารณะ) ลูกค้าทางการตลาดและผลการค้นหาและลิงก์ต่างๆ เช่น รายการแบบมีค่าบริการ (เช่น ลิงก์ที่มีผู้สนับสนุน)  


2. เรานำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างไรบ้าง  

สรุปย่อ: เราจะนำข้อมูลของท่านไปดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งตั้งอยู่บนประโยชน์ทางธุรกิจตามที่กฎหมายอนุญาต การดำเนินการตามสัญญาที่ทำไว้กับท่าน การปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายและ/หรือคำยินยอมของท่าน    

เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้จากเว็บไซต์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังที่อธิบายด้านล่างนี้ การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์แห่งประโยชน์ทางธุรกิจตามที่กฎหมายอนุญาต (“วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ”) เพื่อจัดทำหรือดำเนินการตามสัญญาที่ทำไว้กับท่าน (“ทางสัญญา”) ได้รับคำยินยอมจากท่าน (คำยินยอม”) และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย (“เหตุผลทางกฎหมาย”) มูลเหตุแห่งการดำเนินการนั้นๆ จะแสดงประกอบกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อไว้ที่ด้านล่าง   

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้หรือได้รับมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้    

 • อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการสร้างและเข้าสู่ระบบบัญชีเมื่อได้รับคำยินยอมจากท่าน หากท่านเลือกเชื่อมโยงบัญชีที่เปิดใช้กับเราไปยังบัญชีของบุคคลภายนอก* (เช่น บัญชี Google หรือ Facebook ของท่าน) เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านอนุญาตให้เก็บรวบรวมจากบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการสร้างและเข้าสู่ระบบบัญชี กรุณาดูหัวข้อ “เราจัดการกับข้อมูลการเข้าสู่ระบบโซเชียลอย่างไรบ้าง” ที่ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม        


 • ส่งข้อความการตลาดและข้อความส่งเสริมการขายให้แก่ท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เราและ/หรือคู่ค้าทางการตลาดภายนอกอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งให้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดในกรณีที่สอดคล้องตามรูปแบบกิจกรรมการตลาดที่ท่านเลือกไว้ ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการรับอีเมลการตลาดได้ทุกเมื่อ (โปรดดู “สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านมีอะไรบ้าง” ที่ด้านล่าง       


 • จัดส่งข้อมูลด้านการบริหารให้แก่ท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และฟีเจอร์ใหม่ และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เงื่อนไข และนโยบายต่างๆ         


 • ดำเนินการและจัดการคำสั่งซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ทางสัญญา เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการและจัดการคำสั่งซื้อ การชำระเงิน การส่งคืน และการแลกเปลี่ยนที่ท่านดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์          


 • โพสต์เสียงยืนยันจากผู้ใช้เมื่อได้รับคำยินยอมจากท่าน การโพสต์เสียงยืนยันจากผู้ใช้ลงในเว็บไซต์อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลประกอบไว้ด้วย ทั้งนี้ ก่อนโพสต์เสียงยืนยันจากผู้ใช้ จะมีการขอคำยินยอมจากท่านเพื่อนำชื่อและเสียงยืนยันจากท่านไปใช้ หากท่านประสงค์ที่จะอัปเดตหรือลบเสียงยืนยันจากผู้ใช้ กรุณาติดต่อเราผ่านทาง [email protected] โดยแจ้งชื่อ จุดที่มีการเผยแพร่เสียงยืนยันจากท่าน และข้อมูลติดต่อกลับ            


 • ส่งมอบโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการพัฒนาและแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ออกแบบมาให้สอดรับกับความสนใจและ/หรือสถานที่ตั้งของท่าน (โดยประสานงานกับบุคคลภายนอกที่รับผิดชอบงานดังกล่าว) พร้อมทั้งวัดประสิทธิภาพของโฆษณา               


 • จัดกิจกรรมสุ่มแจกรางวัลและการแข่งขันต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการจัดกิจกรรมสุ่มแจกรางวัลและการแข่งขันต่างๆ ในกรณีที่ท่านเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน               


 • ขอคำติชมพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เราอาจใช้ข้อมูลของท่านในการขอคำติชมและติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์                 


 • ปกป้องเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามปกป้องเว็บไซต์ให้ปลอดภัยและมั่นคง (เช่น เพื่อการตรวจตราและป้องกันการฉ้อฉล)                    


 • สร้างช่องทางให้ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารกันได้เมื่อได้รับคำยินยอมจากท่าน เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อสร้างช่องทางให้ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารกันได้เมื่อได้รับคำยินยอมจากผู้ใช้แต่ละคนแล้ว                       


 • บังคับใช้ข้อตกลง เงื่อนไข และนโยบายเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ for Business Purposes.                         


 • ตอบสนองต่อคำขอทางกฎหมายและป้องกันภัยอันตรายด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หากได้รับหมายศาลหรือคำขอทางกฎหมายอื่นๆ เราอาจต้องตรวจสอบข้อมูลที่มีเพื่อประเมินวิธีการตอบสนอง                          


 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ทางธุรกิจ เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ทางธุรกิจ เช่น วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาแนวโน้มการใช้งาน พิจารณาประสิทธิผลของแคมเปญโปรโมชัน ตลอดจนประเมินและพัฒนาเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ งานการตลาด และประสบการณ์ใช้งานที่ท่านได้รับ                             


3. มีการเผยแพร่ข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือไม่  

สรุปย่อ: เราจะเผยแพร่ข้อมูลหลังจากได้รับคำยินยอมจากท่านแล้วเท่านั้น หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของท่าน กฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางธุรกิจ     

เราจะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย. เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อมีเหตุจำเป็นทางกฎหมายให้กระทำการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย คำร้องขอจากรัฐ การพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือหมายศาล (รวมถึงการปฏิบัติตามหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย)


 • ผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งและสิทธิทางกฎหมาย.เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อเชื่อว่ามีเหตุจำเป็นให้ต้องตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินมาตรการอันเนื่องมาจากมีโอกาสเกิดการฝ่าฝืนนโยบาย สงสัยว่าอาจมีการฉ้อฉล มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสเกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของบุคคลใดๆ และกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย หรือเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีที่เรามีส่วนเกี่ยวข้อง 


 • ผู้ค้า ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ. เราอาจเผยแพร่ข้อมูลของท่านให้ผู้ค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา หรือตัวแทนภายนอกผู้ให้บริการแก่เราหรือในนามของเรา ซึ่งต้องเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้ดำเนินงานดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น ในกระบวนการชำระเงิน วิเคราะห์ข้อมูล จัดส่งอีเมล ส่งมอบบริการ งานลูกค้าสัมพันธ์ และงานการตลาดต่างๆ เราอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้เทคโนโลยีการติดตามกับเว็บไซต์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบที่ท่านโต้ตอบกับเว็บไซต์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยอาจนำข้อมูลที่ได้ไปใช้วิเคราะห์และติดตามข้อมูล ประเมินความนิยมของเนื้อหานั้นๆ เพื่อให้เข้าใจกิจกรรมออนไลน์มากยิ่งขึ้น และอื่นๆ เราจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเผยแพร่ ขาย ให้เช่า หรือทำการซื้อขายกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการเสนอขาย เว้นแต่มีอธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้    


 • การโอนกิจการ. เราอาจเผยแพร่หรือโอนข้อมูลของท่านในกรณีที่เชื่อมโยงหรือในระหว่างการเจรจาต่อรอง การควบรวม การขายสินทรัพย์ของบริษัท การเงิน หรือการขายกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดในธุรกิจของเราให้แก่บริษัทอื่น         


 • เมื่อท่านให้คำยินยอม.เราอาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ท่านให้คำยินยอมแล้ว    4.เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ หรือไม่  

สรุปย่อ:  เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของท่าน    

เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามในลักษณะนี้ (เช่น เว็บบีคอนและพิกเซล) เพื่อการเข้าถึงหรือจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้รวมถึงวิธีปฏิเสธการใช้คุกกี้บางอย่างมีระบุไว้ในนโยบายคุกกี้ของเรา        5.เราจัดการกับข้อมูลการเข้าสู่ระบบโซเชียลอย่างไรบ้าง    

สรุปย่อ: หากท่านเลือกลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบเว็บไซต์โดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดีย เราอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบางอย่างของท่านได้  

เว็บไซต์ของเรามีบริการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก (เช่น เข้าสู่ระบบผ่าน Facebook หรือ Twitter) หากท่านเลือกดำเนินการดังกล่าว เราจะได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับโปรไฟล์ของท่านจากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ข้อมูลโปรไฟล์ที่เราได้รับอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง แต่โดยทั่วไปมักประกอบด้วยชื่อ อีเมล รายชื่อเพื่อน รูปโปรไฟล์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านเลือกเปิดเป็นสาธารณะ     

เราจะใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น หรือตามที่แจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าเราไม่ได้ควบคุมและไม่มีส่วนรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่กระทำโดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียภายนอก ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่ผู้ให้บริการเก็บ ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงวิธีการตั้งค่าลักษณะความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์และแอปนั้นๆ            6. เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้นานแค่ไหน    

สรุปย่อ: เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น    

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่มีกำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บไว้นานกว่าระยะเวลานี้ (เช่น ภาษี การบัญชี หรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ) ทั้งนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์ใดในนโยบายฉบับนี้กำหนดให้ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานกว่า 2 ปีนับจากวันที่ยุติการใช้งานบัญชีของผู้ใช้

เมื่อไม่มีความจำเป็นทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายให้ต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีก เราจะลบข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือในกรณีที่กระทำไม่ได้ (เช่น เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บไว้ในระบบสำรองข้อมูลถาวร) เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างปลอดภัยโดยแยกข้อมูลออกจากการดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ จนกว่าจะทำการลบได้7.มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลอย่างไรบ้าง   

สรุปย่อ: เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคในระดับองค์กร    

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคในระดับองค์กรที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราประมวลผล ทั้งนี้ โปรดจดจำว่าเราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของอินเตอร์เน็ตได้ 100% แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ท่านต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลมายังและออกจากเว็บไซต์ด้วยตัวท่านเอง และต้องเข้าใช้บริการภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเท่านั้น8. มีการเก็บข้อมูลจากผู้เยาว์หรือไม่  

จะไม่มีการเก็บข้อมูลหรือทำการตลาดกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยที่เรารู้อยู่แล้ว   จะไม่มีการร้องขอข้อมูลหรือทำการตลาดกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยที่เรารู้อยู่แล้ว การใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการแสดงว่าท่านมีอายุขั้นต่ำ 18 ปี หรือเป็นผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลของผู้เยาว์และยินยอมให้ผู้เยาว์ที่อยู่ในการดูแลของท่านใช้งานเว็บไซต์ได้โดยขึ้นกับท่าน หากรับทราบว่ามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี เราจะดำเนินการปิดบัญชีและใช้มาตรการที่สมควรเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบันทึกของเราทันที หากพบว่ามีการเก็บข้อมูลจากเด็กซึ่งมีอายุไม่ถึง 18 ปี กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]  9. สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านมีอะไรบ้าง    

สรุปย่อ: ท่านอาจมีสิทธิ์เข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้มากขึ้นในบางพื้นที่ เช่น เขตเศรษฐกิจยุโรป โดยสามารถตรวจทาน แก้ไข หรือยุติการใช้งานบัญชีได้ทุกเมื่อ      

ในบางพื้นที่ (เช่น เขตเศรษฐกิจยุโรป) ท่านอาจมีสิทธิบางอย่างตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการ (1) ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง (2) ขอให้แก้ไขหรือลบ (3) ขอจำกัดขอบเขตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ (4) ขอโอนย้ายข้อมูล (ถ้ามี) ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เช่นกัน หากต้องการส่งคำขอดังกล่าว กรุณาใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ เราจะพิจารณาและดำเนินการตามคำขอตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ต้องได้รับคำยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านจะมีสิทธิ์ถอนคำยินยอมได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้จะไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่ดำเนินการก่อนการถอน   

กรณีที่ท่านพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและเชื่อว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในท้องถิ่นของท่านได้เช่นกัน โดยมีข้อมูลการติดต่อดังนี้ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

ข้อมูลบัญชี  

หากประสงค์ที่จะตรวจทานหรือแก้ไขข้อมูลในบัญชีหรือยุติการใช้งานบัญชีไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม สามารถดำเนินการได้ดังนี้    

■   เข้าไปยังการตั้งค่าบัญชีและอัปเดตข้อมูลบัญชีผู้ใช้      

หากได้รับคำขอยุติการใช้งานบัญชี เราจะปิดหรือลบบัญชีและข้อมูลของท่านออกจากฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ ทั้งนี้ อาจมีการเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ในไฟล์เพื่อป้องกันการฉ้อฉล แก้ไขปัญหา ใช้ประกอบการสืบสวน บังคับใช้ข้อตกลงการใช้งาน และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย     

คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะนี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีการตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับการใช้คุกกี้ ทั้งนี้ ท่านมักเลือกปรับตั้งเบราว์เซอร์ให้ลบคุกกี้และปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ตามต้องการ กรณีที่เลือกลบคุกกี้หรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ อาจส่งผลต่อฟีเจอร์หรือบริการบางอย่างในเว็บไซต์ .     

การยกเลิกการรับอีเมลการตลาด ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลการตลาดได้ทุกเมื่อโดยคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครในอีเมลที่เราส่งไป หรือติดต่อเราผ่านรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ จากนั้นระบบจะลบท่านออกจากรายชื่อผู้รับอีเมลการตลาด ทั้งนี้ เรายังต้องส่งอีเมลเกี่ยวกับบริการที่จำเป็นต่อการบริหารและการใช้งานบัญชี ช่องทางอื่นในการยกเลิกการรับอีเมลมีดังนี้  

■   เข้าไปที่การตั้งค่าบัญชีและอัปเดตรูปแบบที่ต้องการ     

■   แจ้งรูปแบบที่ต้องการเมื่อลงทะเบียนบัญชีกับเว็บไซต์   
10. นโยบายฉบับนี้จะมีการแก้ไขหรือไม่  

สรุปย่อ: มี เราจะแก้ไขนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ฉบับการแก้ไขจะมีระบุไว้ในวันที่ “แก้ไข” และให้ฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ทันทีที่เปิดให้เข้าถึงได้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสื่อในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราอาจแจ้งให้ทราบโดยการโพสต์ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยทันทีหรือส่งจดหมายแจ้งถึงท่านโดยตรง ขอให้ท่านหมั่นตรวจทานนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้รับทราบวิธีการที่เราใช้ปกป้องข้อมูลของท่านอยู่เสมอ11.ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบาย  

หากมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ สามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected]